Παραδοσιακή ταβέρνα Στου Μεζεκλή

Order online
▶ Παραδοσιακή ταβέρνα Στου Μεζεκλή? Like it? Hate it? Review it!
Open: N/A
Opening Hours: 09:00-24:00
Reservation needed: No
Tel :99 402725
Fax:
Address: Pervolia
Email:
Website:
Listed under the following categories:
RESTAURANT

  • Open for Lunch
  • Open for Dinner
  • Parking Available
  • Credit Cards Accepted
  • Outdoor Seating
  • Table Service
  • Free Wi-Fi

Tags

Photo Gallery

No photos uploaded yet.

Menu

No menus uploaded yet.

Overall

LocationIs this information incorrect?

If you feel that any of the information above is invalid you can report it and we'll try out best to fix it.

Is Παραδοσιακή ταβέρνα Στου Μεζεκλή your business?

If you are affiliated with this business you can take-over ownership of this listing and manage it yourself.

Entry created by Leon Chris

X