Ερωδός

Καφεστιατόριο Ερωδός.

Στην καρδιά της παλαιάς Λευκωσία, σας περιμένει μια όαση με κλασικό χαρακτήρα. Ερωδός: μεταφέρνει ένα πνεύμα αγάπης.

Πράγματι, ενα μοναδικό καφεστιατόριο στην Κύπρο και στον κόσμο, με αξιοπρέπεια και ηρεμία, με διασκέδαση, και απόλαυση.
Order online
▶ Ερωδός? Like it? Hate it? Review it!

Visitors per day for the last 30 days


The biggest number of visitors in one day for this item was 118 and was recorded on 2018-04-29.Visitor counts are based unique IP addresses per day, repeated visits and search engine robots are excluded from the count.

X